Els nostres
serveis

Ens adaptem a les vostres necessitats,
amb transparència i professionalitat.

SERVEI
FUNERARI
COMPLET

Recollida domicili, residència i centres hospitalaris
Condicionament sanitari
Arca/taüt, a escollir 
Floristeria, a escollir 
Esquela personalitzada 
Gestió i tràmits administratius 
Vetlla del difunt i estança a tanatori 
Cerimònia personalitzada
    (laica, religiosa, amb música, etc.) 
Incineració 
Inhumació al cementiri

ASSEGURANCES DE DECESSOS

Treballem amb totes les companyies asseguradores d’aquest ram.

MANTENIMENT I TREBALLS DE CEMENTIRI

TRASLLATS NACIONALS I INTERNACIONALS

CONFECCIÓ I COL·LOCACIÓ DE LÀPIDES

SERVEIS
DE DECESSOS

Prestem serveis a particulars i a totes les companyies asseguradores d’aquest ram.

MANTENIMENT I TREBALLS DE CEMENTIRI

TRASLLATS NACIONALS I INTERNACIONALS

CONFECCIÓ I COL·LOCACIÓ DE LÀPIDES